Detta är en avskrift av dokumentet som nedanstående person Börje Lindelöw författat i samband med försäljning av det åldersbestämda träslaget svartek enligt kol 14 dateringsrapport St 13569

Svartek ST 135669

Denna ek har växt i Tåarp, Ängelholm, Ängelholms kommun, Sverige för flera tusen år sedan. Vid en utdikning 1992, grävdes ett tjugotal stockar upp och ett ytterligare antal fick ligga kvar i mossen. Efter uppsågning i plankor, lagrades dessa i norrläge under tak i ett år. Under sommaren 1993 kontaktade jag Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm för att få svartekens ålder bestämd enligt kol 14 metoden.
Med denna metod har Magnus Hedberg på Naturhistoriska Riksmuseet kunnat konstatera, att enligt laboratoriekod 13569-93 daterat 1993-09-20 är det svartek av en ålder av 5205 år enligt kol 14.
Vid denna tid var det stenålder i Sverige och träden har inte kunnat fällas på ett för oss naturligt sätt. Troligen är det en sommarstorm som fällt träden och de har då hamnat i en mosse, som idag är grundlös, såtillvida att man utan ansträngning kan föra ner en 1,5 meters käpp i mossen utan att stöta på fast mark.

Lyssna på historiens vingslag och medge att vi kan känna oss ganska unga och små inför sådana årtal.

Lycka till med denna bit svartek som du nu köpt, den har överlevt många generationer och kommer att överleva ytterligare, om den vårdas rätt.

"trägubben"
Börje Lindelöw
Nedre Århult
252 07 Hjärnarp, 0431-55106

                                                                     Till Bysnickarns startsidan